Algemene Voorwaarden

Wat vinden wij belangrijk?

1 Algemeen
1. De MeerhovenQuiz Pubstyle wordt georganiseerd door Stichting MeerhovenQuiz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74059262.
2. De MeerhovenQuiz Pubstyle wordt georganiseerd door vrijwilligers.
3. De MeerhovenQuiz Pubstyle wordt gefinancierd door inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden.

2 Voor wie
1. Deze Algemene voorwaarden/ spelregels gelden voor alle deelnemende teams en hun deelnemers aan de MeerhovenQuiz Pubstyle.
2. De teamcaptains van teams dienen hun teamleden op de hoogte te brengen van de punten uit deze algemene voorwaarden/spelregels.
3. De teamcaptain dient minimaal 18 jaar te zijn.
4. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen.
5. De organisatie communiceert met het team via de teamcaptain. Dit gebeurt zoveel mogelijk via WhatsApp en/of e-mail. Aanvullend wordt de website www.meerhovenquiz.nl ingezet. Ter ondersteuning communiceren we ook via de facebookpagina van de MeerhovenQuiz.

3 Inschrijven
1. Deelname aan de MeerhovenQuiz kost € 10,- per team, ongeacht het aantal teamleden (min. 3 en max. 6).
2. Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier op www.meerhovenquiz.nl
3. Een team is definitief ingeschreven als:
    A. het inschrijfformulier volledig is ingevuld;
    B. de algemene voorwaarden/ spelregels zijn geaccordeerd bij de inschrijving en
    C. het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Wanneer een team na betaling besluit af te zien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal in te schrijven teams te maximeren.

4 Hoe
1. De Quiz zal worden gespeeld in De Hangar waar de benodigde spullen klaar liggen voor de teams. Gedurende de avond zullen er door de organisatie instructies worden gegeven die ten alle tijden moeten worden opgevolgd.

5 Inleveren
1. De ingevulde antwoordformulieren dienen aan het einde van elke ronde bij de organisatie ingeleverd te worden.
2. Antwoordformulieren die niet worden ingeleverd zullen niet worden nagekeken. Deze teams maken dus geen kans op een prijs.

6 Uitslag
1. De antwoordformulieren worden door de organisatie -op de avond zelf- nagekeken en de opdrachten worden beoordeeld, waarna de teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.
2. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
3. De antwoorden en de uitslag worden een dag na de prijsuitreiking op www.meerhovenquiz.nl gepubliceerd.

7 Prijzen
1. De teams worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten.
2. Het team met het hoogste aantal punten is winnaar van de MeerhovenQuiz Pubstyle en krijgt daarmee de eretitel ‘Slimste Team van Meerhoven’.

8 AVG
Voor het registreren van je inschrijving en je betaling, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie rondom de MeerhovenQuiz Pubstyle.
Gegevens worden niet doorverkocht of gedeeld met derden.
Indien je 2 jaar geen contact met ons hebt gehad via de door jou achter gelaten gegevens, kun je ons vragen jouw gegevens definitief te verwijderen. Hiervoor dien je per mail via meerhovenquiz@gmail.com een verzoek in.

9 Tenslotte
1. Teams geven toestemming om gemaakte foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens de Quiz-avond, de testavond en de uitslagenavond, of die door henzelf gepost worden op social media, te gebruiken voor de uitslagavond en voor promotiedoeleinden van de MeerhovenQuiz Pub style.
2. De organisatie is gerechtigd om teams voor verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan de Algemene voorwaarden/ spelregels houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
3. Wanneer zich situaties voordoen waarin deze algemene voorwaarden/spelregels niet voorzien, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.