Algemene voorwaarden en spelregels

1 Algemeen

 1. MeerhovenQuiz:Thuis uitpakken! wordt georganiseerd door Stichting MeerhovenQuiz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74059262.
 2. De MeerhovenQuiz:Thuis uitpakken! wordt georganiseerd door vrijwilligers.
 3. De wordt gefinancierd MeerhovenQuiz:Thuis uitpakken!  door inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden.

2 Voor wie

 1. Deze Algemene voorwaarden/ spelregels gelden voor alle deelnemende teams en hun deelnemers aan de MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!
 2. De teamcaptains van teams dienen hun teamleden op de hoogte te brengen van de punten uit deze Algemene voorwaarden/spelregels.
 3. De MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken! wordt in de basis georganiseerd voor inwoners van Meerhoven.
 4. De teamcaptain (minimale leeftijd 18 jaar) moet in Meerhoven wonen. Het team mag aangevuld worden met mensen die buiten de wijk wonen.
 5. De teams bepalen zelf vanuit welke locatie ze meespelen, dit noemen we de speel locatie.
 6. Wij adviseren een teamgrootte van minimaal 3 en maximaal 5 personen. Een team mag ook hulplijnen inzetten.
 7. De organisatie communiceert met het team via de teamcaptain. Dit gebeurt zoveel mogelijk per e-mail. Aanvullend wordt de website www.meerhovenquiz.nl ingezet. Ter ondersteuning communiceren we ook via de Facebookpagina van de MeerhovenQuiz.

3 Inschrijven

 1. Deelname aan de MeerhovenQuiz kost € 20,- per team, ongeacht het aantal teamleden.
 2. Een team is ingeschreven als:
  • het inschrijfformulier volledig is ingevuld
  • de Algemene voorwaarden/ spelregels zijn geaccordeerd bij de aanmelding
  • het inschrijfgeld is gepind tijdens één van de betaalavonden
 3. Wanneer een team na betaling alsnog besluit af te zien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal in te schrijven teams te maximeren.

4 Hoe en wanneer

 1. De MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!  wordt gehouden op zaterdagavond 3 oktober 2020.
 2. Op het digitale antwoordformulier moeten alle antwoorden op de juiste plaats, eenduidig worden ingevuld.
 3. De digitale antwoordformulieren moeten worden aangeleverd tijdens de op de quizavond aangegeven tijdssloten. Antwoordformulieren die na de sluiting van het tijdslot binnenkomen worden niet meegenomen in de puntentelling. Het besluit hiervan is bindend en staat niet ter discussie.
 4. Van enkele opdrachten moeten de resultaten als digitaal bestand (audio, foto, film) worden ingeleverd. Volg daarbij de instructies die bij de betreffende vraag en/of opdracht op de avond zelf vermeld worden om geen punten te missen. Let daarbij op de juiste naamgeving en mapnaam waarin het bestand aangeleverd moet worden.

5 Uitslag

 1. De antwoordformulieren worden door de organisatie nagekeken en de opdrachten worden beoordeeld, waarna de teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.
 2. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
 3. De uitslagavond vindt plaats op 24-10-2020. De invulling van deze avond wordt later bekend gemaakt
 4. De antwoorden en de uitslag worden een dag na de prijsuitreiking op www.meerhovenquiz.nl gepubliceerd.

6 Prijzen

 1. De teams worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten
 2. Het team met het hoogste aantal punten is winnaar van de MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!  2020.
 3. De winnaar ontvangt naast de eeuwige roem een kleine attentie

7 Tenslotte

 1. Teams geven toestemming om gemaakte foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens de Quiz-avond en de uitslagenavond, die door henzelf gepost worden op social media, te gebruiken voor de virtuele uitslagavond en voor promotiedoeleinden van de MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!.
 2. Teams geven akkoord voor het eenmalig delen van de contact gegevens (06 nummer) van de team captain met enkele andere teams tijdens de Quiz-avond ten behoeven van het spel element (in contact komen met …).
 3. Deelnemen is geheel voor eigen risico. Er zijn enkele doe-opdrachten in de wijk. We adviseren je om je te voet of per fiets te verplaatsen. Kijk daarbij altijd uit voor ander verkeer! De organisatoren van de MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!  kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van deelname aan de MeerhovenQuiz: Thuis uitpakken!
 4. De organisatie is gerechtigd om teams voor verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan de Algemene voorwaarden/ spelregels houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 5. Wanneer zich situaties voordoen waarin deze Algemene voorwaarden/spelregels niet voorzien, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.