1 Algemeen

 1. De MeerhovenQuiz wordt georganiseerd door Stichting MeerhovenQuiz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74059262.
 2. De MeerhovenQuiz wordt georganiseerd door vrijwilligers.
 3. De MeerhovenQuiz wordt gefinancierd door inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden.

2 Voor wie

 1. Deze Algemene voorwaarden/ spelregels gelden voor alle deelnemende teams en hun deelnemers aan de MeerhovenQuiz.
 2. De teamcaptains van teams dienen hun teamleden op de hoogte te brengen van de punten uit deze Algemene voorwaarden/spelregels.
 3. De MeerhovenQuiz wordt in de basis georganiseerd voor inwoners van Meerhoven.
 4. De teamcaptain (minimale leeftijd 18 jaar) moet in Meerhoven wonen. Het team mag aangevuld worden met mensen die buiten de wijk wonen.
 5. De teams bepalen zelf vanuit welke locatie ze meespelen, dit noemen we de speellocatie.
 6. Wij adviseren een teamgrootte van 15 à 20 personen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen per team. Een team mag ook hulplijnen inzetten.
 7. De organisatie communiceert met het team via de teamcaptain. Dit gebeurt zoveel mogelijk via WhatsApp en/of e-mail. Aanvullend wordt de website www.meerhovenquiz.nl ingezet. Ter ondersteuning communiceren we ook via de Facebookpagina van de MeerhovenQuiz.

3 Inschrijven

 1. Deelname aan de MeerhovenQuiz kost € 20,- per team, ongeacht het aantal teamleden.
 2. Een team is ingeschreven als:
  1. het inschrijfformulier volledig is ingevuld
  2. de algemene voorwaarden/ spelregels zijn geaccordeerd bij de inschrijving
  3. het inschrijfgeld is gepind tijdens één van de betaalavonden
 3. Wanneer een team na betaling alsnog besluit af te zien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal in te schrijven teams te maximeren.

4 Hoe en wanneer

 1. De 2022 editie van de MeerhovenQuiz wordt gehouden op zaterdagavond 22 januari 2022.
 2. De teamcaptain haalt de Quiz-envelop om 19:00 uur op in de Hangar.
 3. De quiz-envelop bevat de verdere informatie die nodig is om de quiz te kunnen spelen.  
 4. Op het digitale antwoordformulier moeten alle antwoorden op de juiste plaats en eenduidig worden ingevuld. Let op: verkeerd ingevulde formulieren kunnen we niet goed rekenen.
 5. Van enkele opdrachten moeten de resultaten als digitaal bestand (audio, foto, film) digitaal verzonden worden. Volg daarbij de instructies die bij de betreffende vraag en/of opdracht in het MeerhovenQuiz-boek vermeld worden om geen punten te missen. Let daarbij op de juiste instructies hoe het bestand opgeslagen moet worden.

5 Inleveren

 1. De ingevulde antwoordformulieren dienen aan het eind van de avond ingeleverd te worden.
 2. Antwoordformulieren die na 23.30 uur worden aangeboden, worden niet nagekeken. Deze teams maken dus geen kans op een prijs.
 3. Voor de juiste tijd wordt de online klok gebruikt op: https://www.timeanddate.com/worldclock/netherlands/amsterdam

6 Uitslag en feestavond

 1. De antwoordformulieren worden door de organisatie nagekeken en de opdrachten worden beoordeeld, waarna de teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.
 2. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
 3. De uitslagavond vindt plaats op zaterdag 12 februari vanaf 20.30 uur in de Hangar. Aansluitend is er een feest tot 1.30 uur. In verband met veiligheidsvoorschriften is er een maximum aantal kaarten beschikbaar. De organisatie communiceert op een later moment hoe de kaarten voor de avond worden verdeeld. Kaarten voor deze avond kosten € 6,- per stuk. Dit in inclusief twee consumptiemunten. Van eenmaal gekochte kaarten wordt geen geld retour gegeven.
 4. De antwoorden en de uitslag worden een dag na de prijsuitreiking op www.meerhovenquiz.nl gepubliceerd.

7 Prijzen

 1. De teams worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten (de puntenverdeling per vraag staat in het Quiz-boek vermeld).
 2. Het team met het hoogste aantal punten is winnaar van de MeerhovenQuiz 2022 en krijgt daarmee de eretitel ‘Slimste Team van Meerhoven 2022’.
 3. Het winnende team mag een geldbedrag schenken aan een vereniging uit Meerhoven of een door het CBF goedgekeurd Goed Doel in Nederland.
 4. De teams geven voorafgaand aan de Quiz aan wie zij het eventueel gewonnen bedrag willen schenken. Het bedrag wordt door de organisatie van de MeerhovenQuiz overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging of het goede doel.

8 Tenslotte

 1. Teams geven toestemming om gemaakte foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens de Quiz-avond en de uitslagenavond, of die door henzelf gepost worden op social media, te gebruiken voor de uitslagavond en voor promotiedoeleinden van de MeerhovenQuiz.
 2. Deelnemen is geheel voor eigen risico. Er zijn diverse doe-opdrachten in de wijk. We adviseren je om je te voet of per fiets te verplaatsen. Kijk daarbij altijd uit voor ander verkeer! De organisatoren van de MeerhovenQuiz kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van deelname aan de MeerhovenQuiz.
 3. De organisatie is gerechtigd om teams voor verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan de Algemene voorwaarden/ spelregels houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 4. Wanneer zich situaties voordoen waarin deze algemene voorwaarden/spelregels niet voorzien, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.