Afterparty

Blok 3 – de afterparty:

De link naar de video van de afterparty ontvangt de Team captain
5 minuten voor aanvang via WhatsApp.

De benodigde antwoord formulieren (en eventuele extra zaken) voor deze stream vind je op: http://www.meerhovenquiz.nl/pupquiz/